Gripmaster flexion

295 kr

Handträning och fingerträning

Digi-Flex ger möjlighet till handträning och enskild fingerträning.
• Under varje fingergrepp finns en fjäder som skapar motståndet för fingret.
• Motståndsnivån är mätt per finger.

Finns i sex färger med olika motstånd från extra lätt (0,35 – 1,1 kg) till supertung (4,1 – 14,1 kg).