Käpp i trä

350 kr

Träkäpp är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej
användas till annat ändamål. Käppen är helt gjort i trä, som är ett stabilt och robust material. Många
föredrar att använda träkäppar, eftersom det är ett naturmaterial.

Träkäppen kapas efter önskad längd, längd 98cm.

Doppsko rekommenderas med 16 mm i Ø

Max brukarvikt: 100kg