Rörelseträningsredskap Sussy

239 kr

Sussy- för rörelseträning av armar, nacke, axlar

Sussy är ett rörelseträningsredskap för att få igång och mjuka upp muskler och leder. Utan att behöva använda verktyg eller göra åverkan på dörren kan du träna med din Sussy. Träningstips och instruktioner medföljer.
Obs.Utför träningen enligt din sjukgymnasts anvisningar.
Ingen elasticitet i linorna. Instruktioner medföljer. Finns även med bollar som handtag för den som har svårt att greppa.

Haka fast dragapparaten på baksidan av en dörr- runt handtaget, stäng dörren och låt linorna löpa på dörrens ovansida.